לידיעת הציבור,

מבצע הפחתת חובות ארנונה בשיעור של עד 50% יתקיים בין התאריכים 01.07.2017-30.11.2017.

זאת בהתאם לתיקון תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 3) התשע"ז-2017, מספר 7802 מיום ה-23.04.2017,  וע"פ החלטת מועצת העיר.

המבצע תקף לחובות שנצברו עד ה-31.12.2014, בתנאי להסדרת חובות ארנונה לשנים 2015-2016 במלואם.