הודעה על הארכת מועד במכרז 6/2017

   מועד הגשת מכרז 6/2017  - שדרוג החלפת מרכזייה טלפונית ומערכת CONTACT CENTER  בעירייה , נדחה לתאריך  07/05/17  פרטים באתר העירייה תחת לשונית מכרזים.