לידיעת המבקשים הנחה בארנונה

כדי לקבל הנחה עבור כל שנת 2017 יש להגיש בקשה במחלקת הגבייה עד לתאריך 31/03/17. כל בקשה להנחה שתוגש מעבר לתאריך זה, תאושר ממועד הגשת הבקשה בלבד.