סקר שלטי עסקים 2018

בעל עסק יקר, 

עיריית ערד מודיעה בזאת על ביצוע סקר שילוט לשנת  2018 בתקופה הקרובה יפקדו את בתי עסקכם, סוקרים מטעם הרשות אשר יצלמו וימדדואת השלטים הקיימים בפועל .

הסקר מתבצע בכפוף לחוק עזר לערד (מודעות ושלטים), התש"ע – 2010 בעלי עסקים אשר אינם מעוניינים לכלול שלטי פרסום אשר יחויבו באגרת שילוט מתבקשים להסירם עד לתאריך 01 ינואר 2018

לידיעתכם – כל שלט שאותר בזמן הסקר ולאחריו יחויב במלוא האגרה !!

מידע נוסף ניתן לקבל במחלקת תברואה טלפון – 9951608 – 08 פקס   -  9951648 – 08