שביתה בעירייה

לידיעת התושבים, לאור החלטת ועד העובדים על השבתת עבודת העירייה, לא תתקיים קבלת קהל, לא יהיה מענה טלפוני במוקד 106 ובמחלקות וכן לא יהיה פינוי אשפה.