החל מיום א' 21 פברואר מערך החיסונים נגד כלבת ישוב למתכונת הרגילה, תוך קביעת תור טלפוני.