יקיר העיר 2016

יקיר העיר כבוד הרב יוסף אלבו

לצורך בחירה של יקיר העיר, מתכנסת ועדה של נציגי הציבור אשר פועלים בשיתוף עם הציבור בעיר לבחירת האדם המתאים ביותר לתואר זה. תואר יקיר העיר, דומה לפרס מפעל חיים אשר ניתן לאדם עם הסתכלות אל פועלו המצטבר בחייו. במקרה של יקיר העיר ניתנת תעודת הוקרה. באירוע שנערך להענקת אות יקיר העיר לשנת 2016 זכה "פה אחד" על ידי 14 חברי הוועדה הציבורית  כבוד הרב יוסף אלבו. בעירייה, לא ויתרו על התענוג והגיעו ללשכתו של הרב כדי לכבדו בתואר בו זכה.