פרוטוקול מליאה מן המניין 2.17 מתאריך 07.02.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2 מתאריך 24.01.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

למיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1 מתאריך 24.01.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 1.17 מתאריך 03.01.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.