פרוטקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 22.08.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לקריאת הנספחים לפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.06.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.06.17 - אישור צו ארנונה לשנת 2018

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול שלא מן המניין מתאריך 18.04.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2 מתאריך 24.01.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

למיעת ההקלטה לחץ כאן.