פרוטוקול שלא מן המניין מתאריך 18.04.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 04.04.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 4.17 מתאריך 04.04.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת ההקלטה לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה מן המניין 3.17 מתאריך 07.03.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

לשמיעת הפרוטוקול לחץ כאן.

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2 מתאריך 24.01.17

לקריאת הפרוטוקול לחץ כאן.

למיעת ההקלטה לחץ כאן.