וועדת משנה לתכנון ולבנייה – וב"ע

מהות הוועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית. לוועדת משנה הרכב מצומצם, אך אותם תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הוועדה.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עיריית ערד

nisan@arad.muni.il

מ"מ יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים 12 ערד

haim3105@gmail.com

חבר

שמחה ברוך שלסר

052-7111920

08-9971920

       שיזף 14/19

S9971920@gmail.com

חבר

משה קווס

050-7400062

077-7090012

       תדהר 8/2

Moshekavas@gmail.com

חבר

אלי מצליח

050-6263189

08-9953201

נחל 24/1

Elie_m@arad.muni.il

חברה

פלורי  שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

florishterling@gmail.com

נציג משרד השיכון

לאוניד וינקרייט

050-6247832

08-6263697

התקווה 4 ב"ש ת.ד 2

leonidw@moch.gov.il

נציג משרד הפנים/ועדה מחוזית

דב גלברט

08-6263778

08-6263785

התקווה 4 ב"ש ת.ד 2

dovgi@moin.gov.il

נציג כיבוי אש

דוד עזרזר

052-2880122

08-9950222

התעשייה 33 ערד

henha@102.gov.il

נציג מ.מ.י

פרלמן אסף

 

08-6257707

 

 

נציגת משרד הבריאות

טלי כפיר

 

08-6263511

 

 

נציג הג"א

דוד גולדשטיין

 

08-9903168  ,08-6848946

 

David_g@idf.gov.il

נציג רשות העתיקות

ניר פארן

 

08-6654708

 

 

נציג משטרת ישראל

איציק אמסלם קצין אגם

050-7653757

08-9551200

 

 

נציגת המשרד להגנת הסביבה

גקר אירית

 

08-6264002

 

 

סיירת ירוקה

אשר יוסף

053-7233103

 

 

ashery@npa.org.il

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

מעיינות הדרום

אייל עמרם

052-6748125

 

 

 

חברה כלכלית

לילי שפי , מנכ"לית

052-5649090

08-9951888

 

lilly@kalkalit-arad.co.il

יועמ"ש

עו"ד חיים שימן

054-7550531

08-9951686

עיריית ערד

haim@arad.muni.il

מהנדסת העיר

מרים אלחדד

050-8879265

08-9951709

 

miri_el@arad.muni.il

מנכ"ל העירייה

גרי עמל

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

מנהלת מחלקת

תברואה

שמוליק אורון

050-7385925

08-9951647

עיריית ערד

shmuel_oren@muni.il

ממונה בטיחות

ליאור הירש

050-2713218

08-9951740

עיריית ערד

Lior_h@arad.muni.il

מנהל מח' ביצוע

מוטי קורוב

050-7637943

08-9951630

עיריית ערד

korobm@arad.muni.il

מנהל מח' אחזקה

מיכאל שריקי

050-7766260

08-9951679

עיריית ערד

michel_sh@arad.muni.il

קצין תעבורה

מאור רחמים

050-9020902

08-9951750

עירית ערד

maor_r@arad.muni.il

מבקר העירייה

שי אהרונוף

050-7600890

08-9951755

עירית ערד

shay_a@arad.muni.il

מזכירת הועדה

ליאורה סגרון

050-7493340

08-9951716

עירית ערד

liora@arad.muni.il