ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)

מהות הוועדה

ועדת מל”ח מקומית אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום.

הוועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה.

מטפלת גם באסונות (אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור) ברגיעה.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

תפקיד

נייד

כתובת

אי-מייל

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

ראש העיר

052-5416173

עיריית ערד

nisan@arad.muni.il

מ"מ ויו"ר

דודי אוחנונה

מ"מ וסגן ראש העיר

050-5302304

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

חבר

אלי מצליח

סגן ראש העיר

050-6263376

עיריית ערד

Elie_m@arad.muni.il

חבר

גרי עמל

מנכ"ל העירייה

 

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

חבר

רינה יוסף

גזברית העירייה

050-8801609

עיריית ערד

yosef_r@arad.muni.il

חבר

יהושוע אשכנזי

דובר

050-3287770

עיריית ערד

joshua_arad.muni.il

חבר

ליאור הירש

קב"ט העירייה

050-7750694

עיריית ערד

lior_h@arad.muni.il

חבר

עו"ד חיים שימן

יועמ"ש

054-7550531

עיריית ערד

haim@arad.muni.il

חבר

ליאור הירש

ממונה בטיחות

050-7750694

עיריית ערד

lior_h@arad.muni.il

חברה

איילה גובר אברהמי

מנהלת איכות הסביבה

050-5907419

עיריית ערד

ayalag@negevenv.org.il

חברה

אורלי מילר

נציגת איכות הסביבה

050-5676740

עיריית ערד

orlym@negevenv.org.il

חברה

דנית גלעד

מזכירת הועדה

08-9951602

עיריית ערד

Danit_g@arad.muni.il

חבר

מיכאל שריקי

מנהל מכלול הנדסה

050-7766260

עיריית ערד

michael_sh@arad.muni.il

חבר

מוסא אלכרישאת

מנהל מחלקת גינון

050-7284691

עיריית ערד

musa@arad.muni.il

חברה

אורנה בן יהודה

מנהלת מכלול מנהל כללי

050-8807901

עיריית ערד

orna@arad.muni.il

חברה

אורנה אלישע

מנהלת מכלול חינוך

050-5378292

עיריית ערד

orna_e@arad.muni.il

חברה

מעיין ויצמן שטרית

מנהלת מכלול מידע לציבור

054-7307847

עיריית ערד

maayan@arad.muni.il

חברה

עליזה בראון

מנהלת מכלול טיפול באוכלוסייה

050-4061610

עיריית ערד

aliza@arad.muni.il

חבר

חננאל מגד

אחראי מתנדבים ברווחה

050-7796282

קנאים 58/2

Hananel_m@arad.muni.il

חברה

מרים אלחדד

נציגת שיכון/הנדסה

050-8879265

עיריית ערד

Miri_el@arad.muni.il

תפקיד

חברי הוועדה

תפקיד

נייד

כתובת

אי-מייל

חבר

מוטי קורוב

נציג שיכון

0507637943

עיריית ערד

Moty_k@arad.muni.il

חברה

סופיה שקלרניק

מנהלת השפ"ח

052-2390210

עיריית ערד

sofiash77@gmail.com

חברה

 

מנהלת מחשוב

 

עיריית ערד

 

חברה

יפית ארבל

מכלול חינוך- גני ילדים

053-7877854

עיריית ערד

yafit_a@gmail.com

חברה

חדוה ניפרבסקי

מנהלת מכלול לוגיסטיקה

050-7948633

עיריית ערד

hedva@arad.muni.il

חבר

 

נציג תחבורה

 

עיריית ערד

חבר

עופר סלע

יו"ר ועדת פס"ח

054-6327008

עיריית ערד

sifria.arad@gmail.com

חבר

שמואל אורן

נציג תברואה

050-7385925

עיריית ערד

shmuel_oren@arad.muni.il

חבר

ארקדי לבצ'נסקי

נציג חשמל

050-4277228

עיריית ערד

arkady@arad.muni.il

חברה

אנה סנדלר

תיירות

050-5536515

ענבלים 64

annas@arad.muni.il

חברה

רותי אייזנברג

מנהלת  סניף את"ד

050-6780138

עיריית ערד

ruth_a@arad.muni.il

חבר

אבי עמר

סמנכ"ל תאגיד המים "מעיינות הדרום"

050-5722677

נוף 1/1

avi@m-hd.co.il

חבר

יוסי ביטון

מנהל פרויקטים וחרום מעיינות הדרום

052-6748118

מעיינות הדרום

yosib@m-hd.co.il

חבר

רס"מ ניסים בטיט

נציג משטרה אחראי מוסדות חינוך רכז רישוי

050-5067481

 

 

חבר

רפ"ק איציק אמסלם 

רמש"ק ק. אג"מ

050-6273704

 

 

נציג ציבור

עזריאל שטרלינג

נציג ציבור

054-3551770

גל 4/2

azrielshterling@gmail.com