ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

מהות הוועדה

ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

שמעון בארי

050-5837995

 

הצבי 9/1

Sbeeri1@gmail.com

חבר

חיים קליין אריה

058-3280015

08-8001115

שיזף 11/2

A8001115@gmail.com

חבר

יהודה מייקון

054-6162391

9950097 08

מזרח 1 נעורים

ye.maikon@gmail.com

מזכירת הוועדה

אורית עמר

 

08-9951770

 

orit@arad.muni.il