ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער

מהות הוועדה

יוזמת ומתכננת פעולות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגנה עליהם ולהבטחת זכויותיהם. הוועדה הינה ועדה ציבורית הכוללת אנשי מקצוע מתחומים רלבנטיים. תפקיד הוועדה לאתר צרכים, לאפיין אותם ולהציע דרכי פעולה ופתרונות לנושאים שיועלו,תוך איחוד הכוחות ושיתוף כל הגורמים הפועלים בתחום במסגרת הרשות. אין לוועדה סמכויות סטטוטוריות. כדי להוציא מהכוח אל הפועל את התוכניות שיגובשו בה, עליה להיעזר בגופים סטטוטוריים כמו: ועדת הכספים ומועצת הרשות.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

אברהם ארנרייך

052-7182100

08-8677601

יהודה 15/13

8677601@gmail.com

חבר

מתי רוז

050-7336558

08-9950671

08-9956888

כפר נרדים יהודה 83

Matti.rose@soschildren.org.il

חבר

עופר ארצי

053-8254814

08-9974196

הקנאים 21/3 א

ofer01@gmail.com

מנכ"ל

גרי עמל

 050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

 gerey_a@arad.muni.il

מנהלת מחלקת חינוך

אורנה אלישע

050-5378292

08-9951643

עיריית ערד

orna_e@arad.muni.il

מנהלת מחלקת רווחה

עליזה בראון

050-40611610

08-9951663

עיריית ערד

aliza@arad.muni.il

נציג ממנהלי ביה"ס בעיר

חינוך

 

 

 

 

נציג ארגון המורים העל יסודיים

חינוך

 

 

 

 

נציג הסתדרות המורים

חינוך

 

 

 

 

יו"ר מועצת תלמידים עירונית

אסיף פרץ

052-4797765

 

 

 

יו"ר ועד הורים עירוני

טל צחי

050-5529127

 

 

tal_tzac@netvision.net.il

נציג ציבור

חגי כהן

050-9336255

08-9551219

 

 

נציג ציבור

משטרת ישראל

 

08-9551200

 

 

נציג תנועת הנוער

רכז הצופים

 

 

 

 

נציג ארגון התנדבותי, קידום ילדים ונוער

רכז צמרת