ועדה לענייני מיגור אלימות

הרכב הוועדה

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

 

עיריית ערד

nisan@arad.muni.il

חבר

יצחק וייס

053-3186655

08-9959893

נ. התאנה 6/2

Mosdot_arad@neto.bezeqint.net

חבר

ולד סנדלרסקי

052-8024416

-

עורב 11/1

sandlers82@gmail.com

חבר / מנכ"ל

גרי עמל

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

חברה/ מנהלת מחלקת החינוך

אורנה אלישע

050-5378292

08-9951643

עיריית ערד

orna_e@arad.muni.il

חבר/ מנהל אגף פיקוח

לאוניד חזן

050-2036920

08-9951689

עיריית ערד

hazan@arad.muni.il

חבר/ קב"ט העירייה

ליאור הריש

050-2713218

08-9951740

עיריית ערד

lior_h@arad.muni.il

חברה/מנהלת אגף רווחה+ יועצת לעניינים ותיקים

עליזה בראון

050-4061610

08-9951663

עיריית ערד

aliza@arad.muni.il

נציג ציבור/משטרה

מאיר חדד

 

08-9551200

 

 

נציג עירייה

מעיין וייצמן

054-7307847

08-9951705

עיריית ערד

maayan@arad.muni.il

נציג ציבור

נציג הארגונים העוסקים בזכויות נפגעי העבירה