מידע מפנקס הבוחרים

יחידת הפיקוח הארצית מעמידה לטובת הציבור מרכז מידע טלפוני במסגרתו יינתן מענה לפניות הציבור בנוגע להיכללות בפנקס הבוחרים והפרטים הרלוונטיים לפונה הכלולים בו.

להלן מספר טלפון: 1-800-222-290.

השירות ניתן באמצעות מענה אנושי וכן באמצעות מענה קולי ממוחשב, מערכת מסרים ופקסימיליה לכבדי שמיעה.

שינוי מען שיעודכנו ברשת האוכלוסין עד 20.09.2018 ייכללו בפנקס הבוחרים הסופי, חשוב להדגיש שיש לבצע את השינויים בהקדם לאור חופשות החגים.

עדכון מען ופרטי רישום אחרים נעשה באמצעות לשכות רשות האוכלוסין. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות אוכלוסין וההגירה - http://www.piba.gov.il