הגשת מועמדות למשרות בעירייה

להגשת מועמדות למשרה בעירייה יש למלא טופס הגשת מועמדות למשרה ולצרף את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים (ניתן גם מודפס) -  חובה.
  2. תעודות ממוסדות מוכרים המאושרים ע"י משרד החינוך – חובה.
  3. אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים.
  4. המלצות – לא הכרחי.
  5. תמונה – חובה.

 כל האישורים והתעודות – בעברית בלבד!

את הטפסים יש לשלוח לעירייה לכתובת:

עיריית ערד, מחלקת משאבי אנוש, לידי לאה לוטי אברהמי, ת"ד 100, ערד 8910002 או בדואר אלקטרוני: jobs@arad.muni.il

לתשומת לבך, ניתן להגיש עד לתאריך המפורסם במסמכי המכרז.

לעיריית ערד דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים-בינוי ותשתיות

מכרז חיצוני מס'   44/2017

היקף משרה:   100%

דרגה:   37-39    דירוג:  מהנדסים / הנדסאים              

דרישות התפקיד:*הנדסאי בניין  רשות בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים המוסמכים התשע"ג 2012 או בעל תואר אקדמאי בהנדסת בניין או אדריכלות שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ*ניסיון קודם בניהול ופיקוח של פרויקטים (בנייה ציבורית ותשתיות) בתחום המוניציפלי  של שלוש שנים לפחות*ניסיון בניהול צוות עובדים ובהפעלת פרויקטים, מתכננים ויועצים ובעבודה מול קבלני ביצוע של שלוש שנים לפחות*שליטה בתוכנת האופיס , אקסל, פאוור פוינט, תכנת דקל ותוכנות לעריכת כתבי כמויות*שליטה בשפה העברית – ברמת שפת אם*כושר הבעה בכתב ובע"פ*יכולת עבודה בצוות*יכולת תקשורת טוב  עם גורמי חוץ ופנים*יכולת ניהול עצמית*ארגון וסדר*יכולת ניהול משא ומתן.

תאור התפקיד*ניהול התכנון של פרויקטים  המבוצעים בעירייה באמצעות מתכננים חיצוניים*ריכוז בקשות לפרויקטים בתחומי  הבינוי והתשתיות מאגפים, מחלקות ובעלי תפקידים שונים ברשות המקומית*עבודה שוטפת מול גורמי מימון, תכנון, ניהול וביצוע בעירייה*הכנת פרוגרמות לפרויקטים עתידיים לצורך הגשת בקשות תקצוב לגורמי מימון שונים*השתתפות בסיורי קבלנים בפרויקטים חדשים*הכנת מפרט (כתב כמויות) המתווה את שלבי העבודה בכל פרוייקט*קיום ישיבות עבודה עם מתכננים חיצוניים בהתאם לצורך או בהתאם ללו"ז שנקבע מראש*ריכוז וליווי של מתכננים ויועצים, מנהלי פרויקטים חיצונים ופיקוח על עובדתם*אחריות על קבלת כל  האישורים וההיתרים הנדרשים לביצוע פרוייקט, בתחילת הפרוייקט  ובמהלכו*בפרויקטים הנדסיים הדורשים עבודה בקרבת כביש – אחריות על קבלת תכנית להסדרי תנועה זמניים,  אישור מהמשטרה ומתן אישור ביצוע (היתר להגבלת שימוש בדרך)*ליווי בחירת קבלנים לביצוע פרויקטים*פיקוח ובקרה על פרויקטים המתבצעים בשטח*ביצוע משימות  נוספות ככל שידרשו  ע"י הממונה

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' מרים אלחדד – מהנדסת העיר ,  08-9951616

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות ללאה לוטי אברהמי – אחראית מכרזים, טל:  08-9951633/606 או למייל: jobs@arad.muni.il

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר ללאה לוטי אברהמי במחלקת משאבי אנוש

עד לתאריך: 3.10.2017  עם ציון מספר המכרז

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית

א.  עיריית ערד מבקשת לקבל הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לכהן בתפקיד יו"ר וועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

דרישות סף:

1. על המועמדים להיות תושבי העיר ערד הכשירים להיבחר כחברי מועצת העיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות.

2. עורך/ת דין הכשיר להתמנות לשופט בית משפט השלום, או לחלופין מועמד המצוי בדיני שלטון מקומי והמיסוי המוניציפאלי אף אם אינו עורך דין.  

סייגים למינויים:

1.

לא יתמנה ולא יבחר כחבר בוועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בוועדת הערר.

2.

לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית ערד.

 להצעת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:

  •  קורות חיים.
  •  צילום ת.ז. כולל ספח וכן הוכחת תושבות.
  •  רישיון עריכת דין בתוקף.

את מסמכי המועמדות יש להפקיד במעטפה סגורה ובמסירה אישית (לא בדואר) עד לתאריך 22.10.17 שעה 12:00 בלשכה המשפטית בעיריית ערד רחוב הפלמ"ח 6, ערד. מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ערד יוזמנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

לעיריית ערד דרוש/ה עובד/ת שכונתי/ת

מכרז  מס'  41/2017

אחוז משרה:       50%

 דרגה: 5 – 8     בדירוג מינהלי

דרישות התפקיד:

* 12 שנות לימוד או תעודת בגרות במוסד חינוכי המוכר ע"י משרד החינוך שאו שקיבל הכרה לתעודה ממשרד החינוך* ידיעת השפה העברית על בוריה (קריאה וכתיבה) * נסיון בפעילות ציבורית * יכולת לעבודה קבוצתית * יכולת למידה * יכולת לעבודה בצוות רב מקצועי* היכרות עם תוכנות OFFICE* ידיעת עיברית ברמה גבוהה (טובה, שפת אם) * ביצוע משימות  נוספות ככל שידרשו  ע"י הממונה* סיום קורס עובדים שכונתיים בהצלחה בתוך 8 חודשים מקבלה לעירייה* נדרש/ת לצאת להשתלמויות תקופתיות.

תיאור התפקיד:  

*יצירת קשר והיכרות עם משפחות*עריכת ביקורי בית וקידום פתרון בעיות של לקוחות*הקמת קבוצות פעילים והפעלתם *ארגון, ליווי וניהול מוקדי הפעילות השכונתיים כגון: מועדונים קהילתיים, ועדי בלוקים וכו'*עבודה בשעות גמישות ובעיקר בשעות אחה"צ.

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' עליזה בר און – מנהלת המחלקה לשירותים חברתייםטל:   9951614/719 - 08.

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות ללאה לוטי אברהמי – אחראית מכרזים, טל:  08-9951633/606 או למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר ללאה לוטי אברהמי במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך:  3.10.2017 (עד השעה 12:00) עם ציון מספר המכרז

 *כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה בודק/ת תכניות ואחראי/ת GIS

מכרז  מס'  43/2017

היקף משרה: 100%

דרגה:  37-39  דירוג: מהנדסים

תאור התפקיד:

 ייעוד:1. בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון  והבנייה ולתקנות שותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדסת העיר 2. ניהול תחום GIS ברשות .           

תחומי אחריות:  *בקרה וטיפול בתכניות מפורטת  *קבלת קהל ומענה לפניות. *מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים   *ניהול תחום GIS  במחלקת ההנדסה ומתן מענה לכלל מחלקות העירייה בתחום *ביצוע משימות  נוספות ככל שידרשו  ע"י הממונה.

בקרה וטיפול בתכניות: *בדיקה של תכניות מתאר או תכניות מפורטות אל מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, אימות לקביעות תכנוניות שנקבע בתכניות גבוהות יותר  בהירארכיה התכנונית, תאימות למדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה.*בדיקת שלמות ואיכות התכנית, לרבות כל מסמכיה.*טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות.* כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התכנית והשינויים הנדרשים לה, ככל שיש כאלה.*משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים שיש להכניס בתכנית.* סיוע ככל הנדרש בגיבוש עמדת יחידת ההנדסה המקומית לגבי התכנית, סיוע למהנדסת העיר בכתיבת חוות דעת והמלצות, וככל שיידרש הצגת עמדת יחידת ההנדסה בפני הוועדה או כל מי שמהנדסת העיר ביקשה שהעמדה תוצג בפניו.* סיוע ויעוץ למהנדסת העיר בכל הקשור לתכנון, לרבות קביעת תנאים מרחביים, גיבוש  תכניות והכנתן, קידום תכניות של הוועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות, ושירותים דומים נוספים.

קבלת קהל ומענה לפניות:  * מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים (כגון: תושבים, אדריכלים, עורכי דין, שמאים, מתווכים וכיו"ב) בכל הקשור לקידום התכנית לקראת אישורה. * פגישות, ככל שתידרשנה, עם מגישי התכנית ועורכיה, לצורך קבלת הסברים, הצגת דרישות וסיוע בהבנת הדרישות. * השתתפות בפורומים של שיתוף הציבור הקשורים לקידום תכנית, ככל שיתבקש ע"י  מהנדסת העיר לעשות כך. * השתתפות בישיבות, סיורים ופגישות הקשורים לקידום התכנית והבנתה. * טיפול בבעיות המופנות אליו ע"י המהנדסת. * מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ-רשותיים לגבי הכנת התכנית.

מתן חוות דעת מקצועית בפורומים השונים: * דיווח נתונים ומתן חוות דעת בתחומי אחריותו בישיבות ועדות שונות כגון ועדה מחוזית, משרד   השיכון וכדומה, בהתאם להנחיות מהנדסת העיר.*עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.

ניהול תחום GIS במחלקת ההנדסה ומתן מענה לכלל מחלקות העירייה בתחום: * הכנה, קליטה ותחזוקה של שכבות GIS* דיגיטציה וקליטת תכניות בניין עיר ומידע מרחבי ואלפא- נומרי אחר.* ניהול אתר ה- GIS האינטרנטי.* עיבודים ותשאולים למידע מרחבי, יצירת דוחות והפקת מפות.* תיאום נושא GIS עם גורמים מחוץ לעירייה.* טיפול בקביעת כתובות ומספרי בתים

דרישות התפקיד:

*מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות, תכנון ערים או גיאוגרפיה ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך או הנדסאי אדריכלות, או הנדסאי בניין*עדיפות לבוגרי קורס המוכר על ידי משרד הפנים והמיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי תכניות*עברית ברמה גבוהה*עדיפות לבעלי ניסיון בעריכת תכניות בנין עיר (תב"ע) או בדיקתן במוסד תכנון*ידע בהפעלת תוכנות  Office.*ניסיון מוכח בהפעלת מערכות מידע גיאוגרפיות ובעבודה עם בסיסי נתונים מרחביים ואלפא- נומריים - יתרון*שליטה בהפעלת תוכנות  ArcMAP – גרסה 91  לפחות או AutoCadMap - יתרון*שליטה בתוכנת   AutoCad – יתרון*ייצוגיות*סדר וארגון*שירותיות ועבודה מול קהל*יתרון לבעלי היכרות עם מוצרי ArcGIS desktop נוספים.

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למרים אלחדד-מהנדסת עיר 08-9951709

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות ללאה לוטי אברהמי – אחראית מכרזים, טל:  08-9951633/606 או למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר ללאה לוטי אברהמי במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך:27.9.2017 (עד השעה 12) עם ציון מספר המכרז

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה ממונה על בטיחות וגיהות

מכרז  חיצוני מס'   42/2017

היקף משרה:   100%

דרגה:   7-9     דירוג:  מינהלי   

דרגה: 39 - 37   דירוג: מחר

תאור התפקיד:   

*ניהול הבטיחות בעירייה ובמוסדותיה בהתאם לת"י 18001, פקודת הבטיחות בעבודה וחוק ארגון הפיקוח על העבודה כולל דיווח לביטוח לאומי  בכפיפות  למנהל מחלקת בטחון ובטיחות  בעירייה*טיפול בבטיחות במוסדות החינוך  בהתאם להנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך *הכנת תכניות לבטיחות באירועים הנערכים בעיר *טיפול במערך כיבוי אש בכל נכסי העירייה ומוסדות חינוך*סיוע בכל הקשור לנושא זמן חירום *הובלת מערכת תו תקן למתקני משחקים ומתקני כושר *ניהול בדיקת ציוד ומתקנים בהתאם להוראות החוק *טיפול בנושאי בטיחות ופגעי בטיחות בתחום העיר*עבודה מול מחלקות העירייה  *הכנת תכנית לניהול הבטיחות ועידכונה כנדרש וכן לוודא ביצוע בהתאם להוראות התכנית*ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות *קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי הרשות *פיקוח על קיום סדרי הבטיחות ברשות המקומית*מסירת מידע והדרכת עובדי הרשות *קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ *מעקב אחר בדיקות ציוד, כלים והתקנים *ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ברשות והפקת לקחים *ריכוז פעולת ועדת בטיחות *קיום קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה*טיפול בנושאים נוספים בתחומי בטחון ובטיחות ובהתאם להנחיות הממונים *ביצוע משימות  נוספות ככל שידרשו  ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:   *בעל אישור כשירות  בתוקף מאת מפקח עבודה ראשי  (ממונים על בטיחות) *יתרון לבעל ניסיון של שנתיים בתחום *יכולת עבודה בצוות*כושר התבטאות בכתב ובע"פ*ידיעה טובה וניסיון  בתוכנות OFFICE  *ידע בתכנות שרטוט אוטוקאד בריקסקאד – יתרון *ידע בעברית ברמה גבוהה  *ידע באנגלית ברמה טובה *כושר ניידות*המינוי כפוף לאישור מפקח העבודה האזורי*יכולת עבודה בשעות לא שגרתיות *יצטרך לסיים בהצלחה  קורס בטיחות מוסדות חינוך בתוך שנה מכניסה לתפקיד.

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' אורנה בן יהודה-מנהלת מחלקת משאבי אנוש – 08-9951606

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות ללאה לוטי אברהמי – אחראית מכרזים, טל:  08-9951633/606 או למייל: jobs@arad.muni.il

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר ללאה לוטי אברהמי במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך: 27.9.2017 עד השעה 12:00 , עם ציון מספר המכרז.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

דרוש מנהל פרויקטים – בינוי תשתיות ופיתוח

משרה:  100% משרה  

תיאור התפקיד

1.       תכנון פרויקטים בפועל, הכנת פרוגרמות לפיתוח עתידי.

2.       ניהול התכנון, המעקב והבקרה אחר ביצוע פרויקטים

3.       תיאום פעילויות מול גורמי פנים אירגוניים (מחלקות ואגפי העירייה)

4.       תיאום פעילויות מול גורמי חוץ אירגוניים (מול משרדי , גורמי מימון, תכנון וביצוע)

5.       ריכוז וליווי מתכננים ויועצים, מנהלי פרויקטים חיצוניים ופיקוח על עבודתם

השכלה

תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים:

הנדסה אזרחית, אדריכלות.

דרישות

1.       ידע וניסיון קודם של 3 שנים, בניהול ופיקוח של פרויקטים (בנייה ציבורית ותשתיות) , יתרון לניסיון בתחום המוניציפאלי.

2.       ידע וניסיון של 3 שנים, בניהול צוות עובדים והפעלת פרויקטורים, מתכננים, יועצים ובעבודה מול קבלני ביצוע.

3.       ידע הנדסי אדריכלי, ידע בעולם התשתיות, ידע בניהול פרויקטים.

4.       ידע וניסיון בניהול חשבונאי ותקציבי של פרויקטים.

5.       ידע וניסיון בהפעלת תכנות: דקל,  אוטוקד, GIS  - חובה.

יכולות וכישורים נדרשים:

יחסי אנוש מעולים, יכולת גבוהה לניהול עצמי, כישורי ארגון וסדר טובים, יכולת בניהול מו"מ מול הגורמים השונים.

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש קורות חיים, תעודות  והמלצות עד ליום ראשון בתאריך 15/10/17בשעה 16:00

במשרדי החכ"ל רח' חן 32 ערד, או במייל natali@kalkalit-arad.co.il.  

הגשת מועמדות ללא תעודות לא תתקבל.

לבירורים ניתן לפנות לנטלי ליבוביץ, בטלפון: 08-9951888

המכרז נכתב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד

דרושים/דרושות

ממלאי מקום- מחליפים/מחליפות

לצהרוני "ניצנים"

לפרטים יש לפנות לדני שיש-רכז התכנית היישובי בטלפון- 052-3141707

דרושות מנהלות משפחתונים

אם את מטפלת בעלת תעודה סוג 1 חמה ומחבקת עם יכולות להקים עסק

אם תמיד חלמת להקים בביתך משפחתון, ולא ידעת איך...

תוכלי לקבל את התמיכה והליווי להקמה ולהפעלת המשפחתון

בשיתוף משרד הכלכלה ומשרד הרווחה .

לפרטים ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים 08-9951676 מיכל רכזת משפחתונים.

לעיריית ערד דרושים/ות מדריכים/ות במשרות חלקיות בשעות אחה"צ לעבודה עם בני נוער .

דרישות התפקיד**12 שנות לימוד או תעודת בגרות במוסד חינוכי המוכר ע"י משרד החינוך שאו שקיבל הכרה לתעודה ממשרד החינוך לפחות*רצוי תואר ראשון במדעי החברה/ההתנהגות*רצוי ניסיון בעבודה עם בני נוער*יכולת עבודה בצוות*נכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות*ניסיון בתפקיד דומה- יתרון* ידיעת עברית ברמה גבוהה* ידיעה טובה של תוכנות OFFICE.

תיאור התפקיד: *יצירת קשר עם בני נוער והפעלת תוכניות העשרתיות וחברתיות עבורם במסגרות השונות.

להגשת  מועמדות נא לפנות לגב' לאה לוטי אברהמי – אחראית מכרזים,טל:  08-9951633/606 או למייל: jobs@arad.muni.il

לעיריית ערד דרושים פועל/ת פינוי אשפה

לפרטים נוספים  והגשת מועמדות יש לפנות ללאה לוטי אברהמי. יש לשלוח קורות חיים בצרוף שם המשרה למייל: jobs@arad.muni.il. טלפון: 08-9951606/633

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

 

לקהילה - רשת מעונות יום דרושים/ות

למעון יום הרב תכליתי של עמותת קהילה (לשעבר נעמת) דרושות:

מובילות כיתות/צהרון:

1.      בעלות תעודת מטפלת של משרד התמ"ת ו/או גננת מוסמכת.

2.      בעלות ניסיון בתחום החינוך לגיל הרך.

3.      יתרון – לבעלות ניסיון בחינוך הקיבוצי.

עובדות חינוך לטיפול בילדים בגילאי 3 חודשים ועד 3 שנים:

1.      בעלות תעודת מטפלת ממשרד התמ"ת או בשלב הלימודים.

2.      בעלות ניסיון בטיפול בגיל הרך.

שכר ע"פ הנורמות בחינוך הקיבוצי.

חופשות ע"פ לוח החופשות של התמ"ת!

לפרטים נוספים – פרידה מינץ 0528105419

לקאנטרי קלאב ערד דרושים/ות

עובדי/ות  אחזקה:  

דרישות התפקיד:

·         ידע טכני

·         ניסיון כעובד אחזקה

·         עדיפות לבעלי תעודת מפעיל בריכה

·         עבודה במשמרות בוקר וערב.

עובד/ת ניקיון

דרישות התפקיד:

·         ניקיון המתחם הפנימי וחיצוני.

·         עיקר העבודה בשעות הלילה.

הצעות יש להגיש ידנית לחכ"ל רח' חן ,34 ערד  או במייל natali@kalkalit-arad.co.il עד ליום 15.8.17 בשעה: 12:00.

להבהרות ניתן לפנות לגב' לילי שפי בטלפון  08-9951888.

*המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

מאגר המשרות של מרכז הצעירים - מעודכן לתאריך 18/09/17

על מנת להציע מועמדות למשרה המופיעה בקובץ יש לשלוח במייל קורות חיים בציון שם המשרה המבוקשת לרכזת התעסוקה במרכז הצעירים: taasuka.arad@bthere.org.il

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות דרך המייל או בטלפון 08-9956066.

משרות בערד:

מכרזי עירייה: מפורטים באתר העירייה

כללי:

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

ליחידה להתפתחות הילד – מתנ"ס ערד

עובד/ת סוציאלי/ת

ליחידה להתפתחות הילד במתנ"ס ערד דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת להיקף עבודה של 50% משרה. תחילת עבודה באפריל 2017.

דרישות:

תואר ראשון/שני בעבודה סוציאלית ניסיון בטיפול פרטני, טיפול קבוצתי והדרכת צוות טיפולי, ניסיון בהתפתחות הילד – יתרון

תינתן הדרכה וליווי

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

50% משרה

 

עמותת תיירות ערד

מנהל/ת עמותה

הגדרת תפקיד:

• הובלת העמותה

• הקמת מערך תשלום ורישום תיירנים לחברות בעמותה, והפעלתו

• ניהול אסיפות חברי העמותה החודשיות

• בניית תוכנית עבודה שנתית בשיתוף חברי העמותה

• ייזום והפקת פרויקטים תיירותיים בשיתוף חברי העמותה

• בניית שיתופי פעולה אסטרטגיים ואחריות על הקשר עם גורמי ממשלה ועסקים

• גיוס כספים וניהול קשר עם תורמים.

• ניהול כספים - ניהול תקציב ואישור הוצאות.

• אחריות על יחסי הציבור של העמותה

• ניהול שוטף ותקין של ענייני העמותה מול כל הגורמים הרלוונטיים, והגשת דוחו"ת שנתיים.

 דרישות:

• יכולת הובלה, כושר ארגון, ואחריות אישית.

• עברית ואנגלית רהוטות. ידיעת שפות נוספות - יתרון

• זמינות לעבודה בערבים סופי שבוע וחגים במידת הצורך

•  תואר אקדמי – יתרון

•  תושב ערד- יתרון

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

אורט ערד

ממלאי מקום

לאורט ערד דרושים/ות ממלאי מקום לשנת הלימודים הקרובה.

אין דרישות מיוחדות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

משרד בערד

פקיד/ה

דרושה פקידה לחצי משרה (שעות עבודה גמישות) ל-5 ימים בשבוע.  ידע ב- Word ו- Excel .

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

משטרת ערד

סיור

חקירות

בילוש

למשטרת ערד דרושים שטרי סיור, חקירות ובילוש

דרישות:

12 שנות לימוד

לאחר שירות צבאי

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

קהילה

רשת מעונות יום

מובילים/ות כיתה

למעון יום הרב תכליתי של עמותת קהילה (לשער נעמ"ת) דרושים/ות מבילים/ות כיתות/צהרון:

בעלות תעודת מטפלת של משרד התמ"ת ו/או גננת מוסמכת

בעלות ניסיון בתחום החינוך הפורמלי או הבלתי פורמלי

מוטיבציה לשפר את איכות חייהם של ילדי ערד.

שכר ע"פ הנורמות בחינוך קיבוצי.

חופשות ע"פ לוח חופשות של התמ"ת!

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מוקד בערד

נציגי תיאום טלפוניים

למוקד גדול בערד דרושים נציגי תיאום טלפוניים נמרצים.

דרישות:

ניסיון בטלמיטינג- יתרון, כושר שכנוע ואסרטיביות, יכולות התבטאות וכישורי שפה, נכונות להתחייב למינימום שנה

לא נדרש ניסיון קודם, הכשרה תינתן למתאימים

שעות עבודה: 08:30-15:30 ימים א' – ה'

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מודיעין אזרחי

מאבטחים/ות למפעל אלביט

העבודה הינה במשמרות, ללא סופי שבוע (4/5) ומתאימה גם לסטודנטים.

דרישות:

עבר ללא דופי

בוגרי שירות מלא, רובאי 05 ומעלה

עבודה מצריכה קורס 14 ימים עם התחייבות לשנה

יתרון לבעלי רישיון נשק

תנאים סוציאליים מלאים: ביגוד, קרן השתלמות, קרן פנסיה, ארוחות.

עבודה מוכרת כעבודה מועדפת, בכפוף לאישור ביטוח לאומי.

מענק מיוחד לבוגרי קורס מלמ"ב

שכר גבוה!

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

רשף ביטחון

מאבטחים/ות

החברה מציעה מגוון של משרות אבטחה: במוסדות חינוך, בתי מלון, רשות הטבע והגנים ועוד.

דרישות:

בוגר/ת שירות צבאי (לא חובה קרבי)

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

קטנטנים של פבי

מטפל/ת לגילאי שלושה חודשים עד שנה

דרושים/ות מטפלים/ות למשרה מלאה.

דרישות:

אחריות, רצינות, סבלנות ואהבה אינסופית לילדים.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

עידן הצעצועים

מוכרים/ות

לעידן הצעצועים בקניון ערד, דרושים/ות עובדים/ות, לעבודה מיידית!

שכר התחלתי 28 ₪ לשעה.

עבודה למשרת ערב בעיקר – 15:00-21:00

כולל ימי שישי לסירוגין- 09:00-15:00

אופי העבודה מכירות ועבודה מול קופה.

סביבת עבודה נוחה וגמישה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

תחנת דלק 10

מתדלקים/ות

דרושים/ות מתדלקים/ות לתחנות דלק Ten

תותחי/ות מכירות נותני/ות שרות מלא ומעולה!

סביבת עבודה צעירה ודינאמית

שכר בסיס + מערכת תמריצים מתגמלת

אפשרויות קידום למתאימים/ות

דרישות:

שחקני/ות צוות נמרצים/ות, אחראים, יחסי אנוש טובים

ניסיון קודם בשירות ומכירה- יתרון משמעתי

עבודה במשמרות.

יש לסמס לנייד 052-6699118

עבודה מועדפת

 

מסעדת אוזבקיסטן

מלצר/ית ועוזר/ת מטבח

למסעדה דרוש/ה מלצר/ית ועוזר/ת מטבח, בעל/ת ידע בסיסי במטבח, רציני/ת, מסור/ה, אחראי/ת.

לפרטים יש לפנות למרכז הצעירים בטלפון 08-9956066 שלוחה 4 או לשלוח קו"ח למייל taasuka.arad@bthere.org.il

 

חנות 'הסטוק'

מוכרים/ות

לסניף הסטוק בערד, דרושים עובדים נמרצים ורציניים ובעלי ניסיון לסביבת עבודה דינמית ומאתגרת.

עבודה מיידית.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

ארומה ערד

טבחים/ות

עובד/ת בקופה

אחמ"ש/ית

 

ארומה ערד מגייסת עובדים.

תנאים טובים למתאימים!

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

הובלות צור

מובילים/ות

להובלות צור דרושים/ות מובילים/ות  בשכר יומי של 300 ₪ , 8 שעות ביום.

לפרטים ניתן לפנות בטלפון ל- 053-2349639

 

שיפוצים

 

דרושים אנשים לעבודה בשיפוצים.

מתאים לסטודנטים או לאנשים הרוצים משרה חלקית

שלושים שקלים לשעה,

עבודה גם בערד ובעיקר באזור הדרום

לפרטים ניתן לפנות לניסים בטלפון 052-4741225.

 

תעשיה- ערד:

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

אלביט מערכות

מהנדס/ת אלקטרוניקה

במסגרת התפקיד:

תמיכה הנדסית בקו יצור

זיהוי בעיות ופתרון תקלות בקו היצור ובכרטיסים

זממשקים מול יצור, פיתוח ותפעול

דרישות:

השכלה כמהנדס/ת חשמל- חובה

ניסיון רלוונטי בתחום של 3 שנים לפחות

ידע בתחומי: RF, ספקי כוח, ספרתי

בוגר בית ספר מקצועי במגמת אלקטרוניקה ועיסוק באלקטרוניקה בצבא – יתרון

ניסיון בתמיכה בקווי יצור- יתרון

*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד **רק פניות מתאימות יענו 

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

יוניליוור ערד

חשמלאי/ת

מפעל יוניליוור ערד מחפש חשמלאי

דרישות:

השכלה: הנדסאי חשמל/מיכשור  עם דיפלומה.

רשיון חשמל: מינימום מוסמך.

ניסיון בתעשיה: 3 שנים לפחות.

ידע בפיקוד ובקרה, יתרון ידע ב PLC.

ידע בעברית: ברמת שפת אם.

ידע באנגלית: ברמה טובה.

תאור התפקיד: טיפול באחזקת שבר ואחזקה מונעת בתחום החשמל במהלך המשמרת.

בעתיד: עבודה במשמרות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

יוניליוור ערד

מפעילים/ות

ליוניליוור מפעל ערד דרושים  מפעילים/ות לעבודה קבועה,  תקופה ארוכה . נכונות לעבוד משמרות ושעות נוספות

שכר מינימום עם תוספות לפי המשמרות , תנאים טובים בקבלת הקביעות (אחרי שנתיים)

עבודה פיזית

דרישות:

רישיון נהיגה-  חובה (פרטי)

תחילת עבודה מיידית

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת דנאור טכניקל מולדינג קום בע"מ

מפעילים/ות

לחברה דנאור טכניקל מולדינג קום בע''מ, הממוקמת בערד,

דרושים/ות מפעילים/ות.

דרישות: בגרות מלאה, שפה אנגלית חובה.

למשרה מלאה מ8-17 ימים א-ה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת סי אוף ספא

נציג/ת שרות ומכירה

לחברת סי אוף ספא דרוש/ה נציג/ת שרות ומכירה ללקוחות החברה בארץ ובחו"ל.

דרישות :

נסיון במכירות בחברת קוסמטיקה- יתרון

תודעת שירות גבוהה

יכולת עמידה בלחצים וריבוי משימות

בעל/ת ראש גדול ויכולת ראיה רחבה

אנגלית ברמה גבוהה- שפות נוספות יתרון

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל בערד

עובדי/ות ייצור

דרושים/ות עובדי/ות ייצור

אוריינטציה טכנית גבוהה

השכלה – הנדסאי

ניסיון תעשייתי – יצרני

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

פלקס

מלחימים/ות

למפעל פלקס בערד, דרושים/ות מלחימים/ות, בעלי/ות ניסיון או לחילופין אנשים בעלי/ות ניסיון בעבודות ידיים עדינות.

ישנן הסעות וארוחות.

משמרות: בוקר 07:00-16:00 שעות נוספות עד 19:00

לילה ארוך 19:00-07:00

נדרשת זמינות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל קוסמטיקה

מבשל/ת

למחלקת בישול דרוש/ה מבשל/ת

ניסיון בייצור קוסמטיקה- עדיפות

יכולת לעשות עבודות מדוייקות

נדרשת אחריות, רצינות, ומוטיבציה גבוהה.

נכונות לעבודה פיזית.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל קוסמטיקה

איש/אשת אחזקה

דרישות:

רקע טכני

ניסיון- יתרון

נכונות לשעות נוספות ועבודה מואמצת.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל קוסמטיקה

שוטף/ת

למחלקת בישול דרוש/ה שוטפ/ת, לעבודה שוטפת במחלקה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברה בתחום החשמל

חשמלאים / עוזרי חשמלאים

דרישות:

תעודת חשמלאי/ת מוסמך/ת או עוזר/ת חשמלאי.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

פ.ל.ה תאורה

רתך/ית,

מסגר/ית,

מפעיל/ת מכונה

מלגזן/ית

איש אחזקה-חשמלאי

שעות עבודה לכל המשרות: א'-ה' בין השעות 06:40-18:40. יש ארוחות חמות במפעל, ביגוד וכו'.

דרישות:

ידע וניסיון- יתרון.

מוטיבציה לעבוד לאורך זמן.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

מפעל אלומיניום בערד

עובדי/ות ייצור

דרישות:

רישיון ב'- עדיפות

תנאים טובים למתאימים

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

משרות מחוץ לערד:

כללי:

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

חברת שלו

רכז/ת לפרויקט הגינון השיקומי דימונה

לחברת שלו המובילה בשיקום דרוש/ה רכז/ת לפרויקט הגינון השיקומי בדימונה.

עבודה במשרה מלאה בדימונה.

עבודה בשעות נוחות.

עבודה בצוות רב מקצועי, ליווי והדרכה צמודים.

רכב צמוד!

תחילת עבודה מיידית!

דרישות:

-רישיון נהיגה חובה

-רקע בשיקום וגינון- יתרון

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

לחנות מרכז המבקרים AHAVA

יועצ\ת יופי

מקום העבודה: חנות מרכז המבקרים AHAVA במצפה שלם

ישנה הסעה.

שעות עבודה: 6 ימים בשבוע  08:00-17:00

-          אפשרות למשרה חלקית

דרישות תפקיד:

- ניסיון בעבודת מכירה עדיפות למכירת קוסמטיקה

- יכולת בעבודת צוות

- רמת שרות גבוהה

- ידיעת אנגלית – חובה, שפות נוספות –יתרון

- המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חנות 'מגבות ערד' בים המלח

מוכרים/ות

ל חנות 'מגבות ערד' בים המלח דרושים/ות מוכרים/ות.

החנות פועלת 7 ימי בשבוע.

דרישות:

ניסיון קודם המכירות – יתרון

שפות – יתרון

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

שירות בתי הסוהר

עו"ס

מערך הטיפול והשיקום בשירות בתי הסוהר מציע לכם תפקיד עם יותר סמכויות, יותר סיפוק ויותר משמעות.

מהות התפקיד:

מתן מענה טיפולי ושיקומי לאוכלוסיית האסירים, אבחון וטיפול פרטני וקבוצתי, סיוע בהתמודדות עם משבר ומצוקה.

דרישות:

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים- חובה

תואר ראשון בעבודה סוציאלית- חובה , תואר שני- יתרון

ידיעת שפות נוספות- יתרון

תנאים טובים, אפשרויות קידום למתאימים.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

שירות בתי הסוהר

סוהר/ת ביטחון

ליחידות באיזור הדרום  דרושים/ות סוהרים/ות ביטחון

דרישות:

השכלה של 12 שנות לימוד, שירות צבאי מלא (התאמה תיבחן לפי צורכי הארגון), רמת כשירות מבצעית ורפואית גבוהה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

 

קפה קפה ים המלח

מלצרים/ות

ברמנים/ות

טבחים/ות

קפה קפה ים המלח מחפשת מלצרים/ות, ברמנים/ות, טבחים/ות.

משרה המתאימה לסטודנטים!

שכר מעל המינימום.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

 

ש.א.ס שמירה וסיורים בע"מ

מאבטחים/ות

החברה מציעה מגוון של משרות אבטחה: ברשתות שיווק, תחנה מרכזית ועוד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

 

מאג 58

מאבטחים/ שומרים

לחברת מאג בפרוייקט בים המלח דרושים מאבטחים/ שומרים לאחר שירות צבאי

וללא עבר פלילי.

1. נכונות למעבר קורס רמה א מוסדות חינוך.(אפשרות ללא חימוש)

2נכונות לעבודה במשמרות.

3. נכונות לעבודה בסופי שבוע (שישי שבת)

4.אפשרות למשרה חלקית. העבודה מתאימה גם לסטודנטים, וגם כהכנסה  נוספת.

מוכר כעבודה מועדפת.

העבודה לגברים ונשים כאחד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

תעשיה:

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

מפעלי כי"ל בדרום

מפעיל/ה (משרה 3419)

ביצוע עבודה שוטפת במתקני הייצור.

ביצוע פיקוח, מעקב ובקרה אחר התהליכים במתקן באמצעות מערכות בקרה ממוחשבות ושמירה על תהליך תקין בייצור.

מתן מענה לבעיות המתגלות בתהליך הייצור במתקן.

הפעלת יחידות ציוד בהתאם להוראות עבודה ונהלים.

הכנת מערכות לעבודות אחזקה.

ביצוע סיור במתקן לאיתור בעיות ואירועים חריגים.

דיווח על אירועים במערכת יומן אירועים של המתקן.

הוצאת דגימות חומר בתהליך ייצור ושליחתו/העברתו למעבדה לבדיקה.

ביצוע עבודתו/ה תוך שמירה על כללי זהירות ובטיחות בעבודה

דרישות:

12 שנות לימוד.

סיום בהצלחה קורס מיון והכשרה ראשונית כילי.

אנגלית בסיסית - יתרון

הכרות בסיסית בעבודה עם מחשב

רישיון נהיגה – יתרון   

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

מפעלי כי"ל בדרום

עובד/ת אחזקה (משרה 3428)

ביצוע תחזוקה למכונות הייצור ולציוד הסובב במתקנים לרבות עבודות גירוז וסיכה. ביצוע פעילות לאיתור תקלות בציוד מכני, טיפול בתקלות שבר בציוד בהתאם להנחיות יצרן ולמפרטים טכניים ועל פי הנחיות מנהל העבודה או אנשי מקצוע רלוונטיים. ביצוע ביקורת שטח על מנת לאתר תקלות ולוודא תקינות הציוד וביצוע ביקורת יומית לציוד המכאני ועמידה על תקינות.

דרישות:

12 שנות לימוד.

ניסיון של שנה לפחות בתחום האחזקה  (מסגרות, ריתוך, מכונאות).

ניסיון בריתוך פלסטיק/צנרת יתרון משמעותי.

תעודת הסמכה באחד התחומי האחזקה – יתרון. קריאה והבנה של אנגלית טכנית – יתרון.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

מפעל המגנזיום, סדום

מפעיל/ה משמרת למפעל האלקטרוליזה

תיאור העיסוק:

עבודה במשמרות, כולל לילות וסופי שבוע, המשרה כוללת ארוחות והסעות מכל רחבי הדרום, העסקה במשך תשעת החודשים הראשונים דרך חברת חיצונית שלאחריהם תיבחן האפשרות לקליטה לחברה.

תחומי אחריות:

מפעיל/ת כלורינטור, מפעיל/ת מתקן 37, לקיחת דגימת, שאיבת מגנזיום

דרישות מהתפקיד:

יכולת עבודה במשמרות, יכולת עבודה בצוות, נכונות לעבודה לטווח הארוך, יוזמה, מעורבות ואכפתיות, יכולת לעבודה פיזית, חריצות, יכולת הסתגלות לעבודה קשה בתנאים לא קלים, יכולת לעבודה בתנאי מזג אויר משתנים ובתנאי שטח, עבודה עם שימוש בציוד מגן אישי, שמירה על כללים והנחיות בטיחות נוקשות, ביצוע משימות על הצד הטוב ביותר ועבודה לפי נהלי החברה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

לכיל רותם (רותם אמפרט)

מנופאי/ת למחלקת צמ"ה

משרה 3740

תחום עיסוק היחידה: עבודה כמנופאי

ניסיון קודם: נדרש מוסמך קורס מנופאים , בעלי רישיון משאית  (C+C1), רישיון מעל 15 טון- חובה

כישורים ומיומנויות נדרשות: מוטיבציה גבוהה, מוסר עבודה גבוה, זמינות בשעות לא שגרתיות, ידיעת השפה העברית .

תכונות אופי:  יחסי אנוש טובים, יסודיות בביצוע משימות, אמינות גבוהה.

מטלות עיקריות: מתן שירות הנפה במתקני הייצור.

לחץ בעבודה:  בשוטף – לחץ בינוני.

                       לחץ כבד  - בהפסקות ייצור, שיפוצים שנתיים.

תנאים פיזיים: כלל העבודה במתקני הייצור.

מיקום המשרה: מישור רותם.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת כיל ישראל

סטודנט/ית למרכז התמיכה Service Desk

תחומי אחריות:

• זיהוי, אבחון וחקירת קריאות שירות של משתמשי קצה.

• טיפול בתקלה / בקשה ומתן פתרון מקצועי ואיכותי ברמת הספק גבוהה ובהתאם לרמת השרות הנדרשת.

• מעקב ובקרה איכותיים אחר תקלות / בקשות.

• טיפול והעמקת הידע בפתרון תקלות מורכבות.

• עדכון ותיעוד שוטפים של טיפול ופתרון הפניות במערכת קריאות השירות.

• ניהול ואחריות ברמה גבוהה ועצמאית של המשימות האישיות.

• הכרה וביצוע התפקיד בהתאם לנהלים המבוקרים והפנימיים באירגון ובמוקד התמיכה.

• הכרה וידע תהליכים ומערכות תומכי פעילות חוצי אירגון מקומיים וגלובליים.

• הכרה ועבודה משותפת עם צוות התמיכה וצוותים אחרים תומכים בתחום התשתיות.

• גיבוי לפעילות בוקר בסאפ בכל יום בתחילת משמרת.

• ביצוע פעילות בכל סוף חודש  – סוף תקופה לוגיסיטית (כספים).

• אסקלציה לאחראי ניתוב קריאות/ ראש צוות/ מנהל מוקד התמיכה על פניה שמהותה תקלה משביתה/ תקלה רוחבית.

דרישות התפקיד:

סטודנט/ית שנה א' (משרת סטודנט לשלוש שנים)- יתרון.

יכולות למידה גבוהות.

ידע במחשבים.

ניסיון עבודה במחשבים – יתרון.

אנגלית ברמה גבוהה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל פריקלאס

אורז/ת

דרישות:

בריאות תקינה

רצון להשתלב, רצינות ואחריות

3 משמרות – 2,2,2,2

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

AHAVA

מעבדות ים המלח

עובד\ת אחזקה כללי

למחלקת אחזקה במפעל אהבה דרוש\ה עובד\ת כללית לעבודות תחזוקה לא מקצועיות – פינוי מיכלים וקרטונים מאולם הייצור, העברת ציוד בין המחלקות השונות, שטיפת מיכלי החומרים, השקיה ועוד.

דרישות:

יכולת בעבודה פיזית

חריצות

משרה מלאה, 5 ימי עבודה (א'-ה') 08:00-17:00

ישנן הסעות מערד

 

 

AHAVA

מעבדות ים המלח

מחסנאי\ת חומרי אריזה

דרוש\ה מחסנאי\ת חומרי אריזה  במפעל אהבה בקיבוץ מצפה שלם. ישנה הסעה מערד.

שעות עבודה  08:00-17:00.

הגדרת תפקיד:

עובד מחסן חומרי אריזה, עובד בפועל כאיש צוות

קבלת חומרי אריזה וארגון מחסן בהתאם לדרישות המפעל ו – ISO 9001 ו – 14000

ניפוק חומרי אריזה בהתאם לדרישות היצור

 דרישות תפקיד:

אנגלית בסיסית, ניסיון קודם – יתרון, יכולת בעבודה פיזית

רישיון למלגזה

כניסה מיידית לעבודה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעלי ים המלח

מכשירן/ית

למפעל מוביל בדרום דרוש/ה מכשירן/ית

דרישות : ניסיון במכשור תעשייתי (כיולים ואחזקה)

שכר מעולה למתאימים/ות!!!!!!

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל בדרום

עובדים/ות כללים/ות בעלי/ות רקע טכני

למפעל בדרום דרושים/ות עובדים/ות כללים/ות בעלי/ות רקע טכני לעבודה בים המלח (עבודה פיזית). עבודה זמנית ל- 9 חודשים.

ימים א'-ה' 07:00-15:30

30 ₪ לשעה + זמן נסיעה+ ארוחות+ ביגוד ונעליים

הסעות: ב"ש, דימונה , ערד.

משלמים זמן נסיעות!

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל בדרום

מפעילי/ות מכונות

למפעל מוביל בדרום הארץ דרושים/ות מפעילי/ות מכונות לעבודה במשמרות.

הסעות: באר שבע, דימונה , ערד, ירוחם.

יש ארוחות , ביגוד , נעליים.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

לחברת גד"ש הר חברון (חברה לגידולים חקלאים)

מנהל/ת עבודה

לחברת גד"ש הר חברון (חברה לגידולים חקלאים), הממוקמת בבקעת ערד,

 דרוש מנהל עבודה לתפעול  וניהול שוטף של מטע חקלאי.

עבודה במשרה מלאה.

שעות עבודה 6:30-15:30, עם אפשרות להסעה.

דרישות: יכולת עבודה בתנאי לחץ עם אנשים.

עבודה בשטח. נסיעה ברכב שטח.

תנאים טובים למתאימים.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל פניציה

מפעיל/ת מכונה בצד חם

למפעל פניציה דרושים/ות מפעילים/ות מכונה בצד חם.

עבודה במשמרות- 4 בוקר, 4 צהריים, 4 לילה ו4 חופש

ישנן הסעות מערד.

תנאים מצוינים לעובדים!

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת ברן

מלחימ/ה

דרוש/ה מלחימ/ה לחברה מובילה בעומר!

8:00-17:00  משרת יום

יש הסעות מבאר שבע וערד

דרישות:

ניסיון כמלחימ/ה – חובה

זמינות מידיית- חובה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל ווישיי- באר שבע/ דימונה

 

מפעילי מכונות

למפעל דרושים מפעילי מכונות ייצור המעוניינים לעבוד תקופה של לפחות שנה וחצי  (גם חיילים משוחררים שממשיכים גם אחרי תקופת 'המועדפת'). המפעל מספק הסעות וארוחות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מעודפת

 

מפעל באזור הדרום

מפעילי/ות מכונה

מלגזן/נית

למפעל מוביל באזור הדרום, דרושים/ות עובדי/ות ייצור,

מפעילי/ות מכונה, מלגזן/נית.

משרת מלגזן/ית ניתן ללא סופ"ש.

מקום העבודה מספק ביגוד, ארוחות מסודרים, הסעות מערד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל באזור הדרום

עובדי/ות ייצור

 

למפעל מוביל באזור הדרום, דרושים/ות עובדי/ות ייצור.

עברדה במשמרות, ניתן ללא שבתות.

מקום העבודה מספק ביגוד, ארוחות מסודרים, הסעות מערד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל באזור הדרום

מחסנאי/ת טכני במחסן הטכני

 

אפיון משרה:

עבודה במחסן הטכני: ניפוק פריטים, קבלת סחורה, סידור ציוד מתקבל.

סדר וארגון במחסן.

דרישות:

הנדסאי מכונות/מכוטנרוניקה- יתרון

נסיון כמחסנאי טכני/ מחסנאי-חובה.

שליטה בישומי מחשב- חובה

יכולות טכניות גבוהות (ידיים טובות)-יתרון.

נכונות לעבודה במשמרות וסופי שבוע

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל באזור הדרום

חשמלאי אחזקה

בעל תעודת חשמלאי מוסמך

ניסיון בתעשייה- חובה

עבודה במשמרות של 12 שעות

יש לרשום ציפיות שכר

תנאים מצויינים!

מקום העבודה מספק ביגוד, ארוחות מסודרים, הסעות מערד.

המשרה מתייחסת לגבים ונשים כאחד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

בתי מלון:

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

כפר הנוקדים

מקבלי קבוצות

לכפר הנוקדים דרושים/ות מקבלי קבוצות .

העבודה היא בשעות הצהריים הכוללות שישי שבת וחגים, יש צורך באנגלית בסיסית, ראש פתוח ויכולת עבודה תחת לחץ.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מלון דיויד ים המלח

 

משפחת "דיוויד ים-המלח" מבקשת לקלוט אנשים מדהימים:

מלצרים/ןת

חדרנים/ות

מפקחים/ות

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

לכלל התפקידים נדרש יחסי אנוש מעולים, עבודה במשמרות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

הרודס ים המלח

 

פקידת ספא דוברת רוסית

מוכרנית לחנות מוצרי ספא דוברת רוסית

מלצרים ללובי ושירות חדרים

נאמנת מועדון שמים אנגלית חובה ייצוגיות- אנגלית ברמה גבוהה.

בכל התפקידים מובטחת סביבת עבודה מפנקת, מקדמת ומפרגנת

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

ישרוטל ים המלח

 

·   פקידי קבלה

מתאים גם לסטודנטים

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

לאונרדו פלאזה ים המלח

מאבטחים/ות

דרישות:

שירות צבאי מלא

שכר 30 ₪ לשעה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

קבוצת אבידר

מאבטחים/ות בבתי מלון בים המלח

קבוצת אבידר מחפשת מאבטחים/ות בבתי מלון בים המלח.

העבודה במשמרות, כולל סופ"ש

שכר 31 ₪ לשעה.

דרישות :

שירות צבאי מלא

ללא עבר פלילי

יש הסעות מערד, ארוחות,

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

חברת הסמת- בתי מלון שונים בים המלח

מאבטחים/ות

תנאים טובים למתאימים, כולל ביטוח מנהלים, הסעות וארוחות. שכר של 31 ₪ לשעה.

דרישות:

בוגרי/ות שירות צבאי.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

חנויות במלונות ים המלח

מוכרים/ות

עבודה בהיקף של 5-6 משמרות בשבוע (כולל סופי שבוע), משמרות בוקר וערב. החנויות פתוחות בין השעות 8:00-21:00.

אפשרות למשרה מלאה / חלקית.

דרישות:                       

יכולת מכירה ועבודה על קופה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

למלון בערד

מנהלת   קומה

ניהול ופיקוח על צוות ניקיון, עבודה בשעות הבוקר, עם נכונות לשעות נוספות, יחסי אנוש טובים ויכולת עמידה בלחץ.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מוקדים ושירות לקוחות:

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

מוקדי בזק

נציגי/ות שירות ונציגי/ות תמיכה טכנית

מוקדי השירות והמכירה פועלים בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00 וכן בימי ו' בין השעות 8:00-12:30.

מוקדי התמיכה הטכנית עובדים 24/7.

המשמרות הנן גמישות (בוקר/ צהריים), ע"פ צורכי המוקד, משמרות של 7/8/9 שעות, אחוזי משרה יכול לנוע בין 75%-100%.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

באר שבע

 

מוקדי שירות של חברת באבקום

נציגי/ות שירות ומכירה

החברה מפעילה מוקדים של חברות שונות, כגון סלקום, מוקד תמיכת אינטרנט של בנק לאומי, שטראוס מים, הוט מובייל, הוט טכני (מוקד הוט טכני פועל גם בלילות ובסופי שבוע).

דרישות:

רצון להצליח.

זמינות לקורס הכשרה (בשכר).

התמצאות בסיסית בסביבה ממוחשבת.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

באר שבע

התאמת משמרות לאימהות ולסטודנטים

 

הוט- מוקד פיננסי ומעברי דירה

נציגי/ות שירות, מכירה ותמיכה

מתן מענה טלפוני בתחום, חשבוניות, חובות, זיכויים, עדכון תוכניות, שימור לקוחות ועוד.

שעות פעילות: 08:00-15:00/12:00-19:00+ שישי לסירוגין 08:00-13:00.

תנאי המשרה:

הכשרה בתשלום מלא. לאחר מכן שכר בסיס + בונוסים.

תנאים סוציאליים.

אווירה  נעימה ומשפחתית, אפשרויות קידום ופיתוח אישי.

דרישות:

אוריינטציה שירותית.

ידע בסיסי במחשבים.

עברית ברמת שפת אם (קיימות משרות גם לדוברי רוסית).

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

באר שבע

דרך חברת "תקשוב"

התאמת משמרות לאימהות ולסטודנטים

 

מפעל הפיס

מוקד מכירות

דרושים/ות נציגים/ות מוקד מכירות.

ממוצע השכר במוקד עומד על בין 6,000-10,000 ₪ בחודש.

בחודשיים הראשונים השכר יעמוד על 40 ₪ לשעה ולאחר חודשיים- ניתן יהיה להרוויח הרבה יותר. תינתן הכשרה מקצועית.

דרישות:

נציגים/ות מחויבים/ות, בעלי/ות גישה לעבודה בסביבה ממוחשבת, בעלי/ות אוריינטציה מכירתית ומוטיבציה להצלחה, יכולת ניהול מו"מ וכושר שכנוע.

זמינות לעבודה במשמרות בין השעות: 08:00-21:00 (אפשר להתגמש על משמרת ערב אחת בלבד)

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

באר שבע

 

הנדסה והיי טק:

למשרות נוספות בתחום זה ניתן לפנות למרכז הצעירים באופן פרטני

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

כיל ים המלח

מהנדס/ת תהליך

(3694)

פעילות ותחומי אחריות עיקריים:

בקרה ופיקוח תהליך הן בשטח והן ע"י מערכות PI.

כתיבת תפ"מ

ליווי ותמיכה מקצועית של מחלקת הפעלה.

שיפור אמצעי הבקרה ומדידה.

הפקת דוחות מעקב .

זיהוי וניתוח בעיות וחריגות בתהליך.

ביצוע מאזני חומר,חום ואנרגיה.

תכנון תהליכי והנדסי של פרויקטים .

ניהול פרויקטים הנדסיים הדורשים תאום בין גורמים שונים.

בקרה של ציוד.

אחריות על מערכת חומ"ס.

מעקב אחר ייצור, KPI ותשומות ברמה היומית, חודשית ושנתית.

 דרישות התפקיד:

השכלה- מהנדס/ת כימיה

רישיון נהיגה חובה

יכולת לעבודה בתנאי לחץ ובמשימות מקבילות

נכונות לשעות עבודה מאומצות מהבית או מהשטח

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעלי ים המלח- סדום

מנהל/ת מחלקת הנדסת אחזקה

(3702)

תחומי האחריות בעיסוק

• משמש/ת זרוע הנדסית הכפופה לראש המפעל

• מתן פתרונות הנדסיים לבעיות תפעוליות ותחזוקתיות

• ריכוז הטיפול בבעיות אחזקה במפעל תוך בדיקת אלטרנטיבות לפתרון ודרכי פעולה.

• ניהול מעקב אחר תפקוד הציוד במפעל בכדי להביאו לעבודה אופטימלית.

• ניהול פרויקטים.

• ייעוץ לראש המפעל בנושאי מלאי, תחזוקה והנדסת אחזקה.

• ניהול, מעקב ותיאום מערכות המלאי, הרכש וההתקשרויות.

• ריכוז משימות הנדסיות לתכנון וביצוע.

• עדכון ובדיקה של מפרטי ציוד והתאמתם.

• טיפול בנושא מנהלה וכ"א של עובדי המחלקה.

• הטמעת נושאי ניהול האיכות, איכות הסביבה ובג"ת.

ידע ומיומנויות

הכרות עם סוגי ריתוך, דוודים, טורבינות מ"ח.

השכלה וניסיון

• תואר ראשון בהנדסת מכונות.

• תואר שני בתחום רלוונטי - יתרון משמעותי.

• ניסיון בתחום האחזקה של תחנות כוח ו\או מערכות כוח וחום

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברה בבאר שבע

תכניתן/ית

דרישות:

ניסיון בפיתוח צד לקוח מתקדם HTML5, CSS3, JAVASCRIPT 

עבודה מול REST.

Server side

ניסיון עם #ASP.NET C

ניסיון בעבודה ב- MVC.

עבודה עם WEBAPI.

היכרות עם מסדי נתונים oracle /MICROSOFT SQL יתרון

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מרכז הפיתוח של נס- פארק ההייטק באר שבע

מדריכי/ות מערכות מידע

משרה 24624

הזדמנות חד פעמית להיכנס לתחום ה-SAP- ללא ניסיון קודם

דרושים/ות מדריכי/ות מערכות מידע, להדרכה על מערכת ה- SAP בארגון גדול בפרויקט ארוך טווח.

התפקיד כולל הדרכות פרטניות וסיוע בתפעול המערכת לעובדי הארגון

תפקיד מאתגר המאפשר הזדמנות להיכנס לחברה יציבה וגדולה וללמוד טכנולוגיות חדשות

משרה מלאה במרכז/ דרום/ צפון

ההכשרה על ה-SAP תינתן על ידי החברה

דרישות התפקיד:

גישה טכנולוגית - חובה

נכונות להתחייבות לעבודה לחצי שנה בתום ההכשרה- חובה.

ניסיון בהטמעת מערכת ה-SAP - יתרון משמעותי

ניסיון בהטמעה / הדרכה פרטנית - יתרון

בוגר/ת קורס SAP- יתרון

זמינות מיידית- יתרון

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il