חברה כלכלית

חברה כלכלית

העסקים הקטנים והבינוניים נחשבים, על פי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות ומתפתחות, כגורם מרכזי בצמיחת המשק וביצירת מקומות תעסוקה. גם אנחנו בערד , רואים  בעסקים אלה אחד המכשירים להגשמת יעדיה הכלכליים ואחד הנדבכים המרכזיים במשק.

יתרונותיהם העיקריים של העסקים הקטנים והבינוניים הם חדשנות, גמישות, הקמה מהירה בעלות נמוכה ופיזור הסיכון.
העסקים הקטנים עשויים לתת פתרון מתאים לבעיות תעסוקה בערד וכן בקרב אוכלוסיות ייחודיות כמו מיעוטים, נשים, חיילים משוחררים ועולים חדשים.
יחד עם זאת, סובלים עסקים בסדר גודל קטן ובינוני מקיומם של חסמים בשטח המימון, הניהול, הנגישות למידע וכן מבעיות של ביורוקרטיה, המקשות עליהם את ההתמודדות בשוק החופשי ופוגעות בהתפתחותם ובמיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.

היחידה לפיתוח כלכלי העובדת בשיתוף פעולה עם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה והרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, הסוכנות היהודית, הרשות לפיתוח הנגב פועלת להסרת חסמים אלו וליצירת סביבה עסקית תומכת המתאימה להקמתם של עסקים אלה ולהתפתחותם.

מטרת אתר זה היא להביא לידיעת ציבור היזמים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים את הכלים העיקריים אשר מעמידה לרשותם היחידה לפיתוח כלכלי ערד – תמר ומשרדי הממשלה השונים.


היחידה היא כתובת מרכזית אחת לבעל העסק או ליזם, בה יכול היזם או בעל העסק להיעזר בסל שירותים כולל העומד לרשותו או לקבל הכוונה ומידע על כלים רלבנטיים אחרים, המופעלים על ידי גורמים אחרים לטובתו.

החברה הכלכלית לערד בע"מ טל: 08-9951888  פקס 08-9955249

מנכ"לית החכ"ל - לילך מורגן - דוא"ל

מנהלת מט"י ערד - ליליה שיגול  דוא"ל

פקס היחידה 9955249 –08

 
עיריית ערד טלפון 08-9951666 מוקד עירוני 08-9951706 פקס 08-9954265
האתר נבנה ע"י או.אל.אס. תוכנה כל הזכויות שמורות לעיריית ערד