מהות הוועדה

ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

הרכב הוועדה

מאיר שטנצלר
חבר
אברהם מלול
חבר
050-4952882
אורית עמר
מזכירת הוועדה