ראשי

עיריית ערד מבקשת לקבל מידע אודות הקמת מתחם מוטורי בתחומה

 

 

מתחם מוטורי בערד
קול קורא לקבלת מידע (RFI)

 

עיריית ערד מבקשת לקבל מידע אודות הקמת מתחם מוטורי בתחומה.

 1. העירייה זכתה בקול קורא לתמיכה במתקני ספורט ברשויות המקומיות לפי תקנה תקציבית 19430110, מטעם משרד התרבות והספורט להקמת פארק מוטורי.
 2. עיריית ערד מבקשת בזאת לקבל כל מידע רלוונטי להקמת מתחם זה.
 3. ניתן לעיין במסמכי הבקשה. לקבלת מידע לחץ כאן
 4. את התשובות לפנייה יש לשלוח לכתובת המייל motorarad(at)arad.muni.il או להניח בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה לא יאוחר מתאריך ה22.3.15 בשעה 16:00.
 5. פניה זו לקבלת מידע אינה מחייבת את העירייה להזמין הצעה כל שהיא. כל מידע שיימסר לעירייה במסגרת קול קורא זה הינו נתון לשיקול העירייה בלבד. העירייה רשאית לשקול את המשך פעולתה בהתאם לשיקולים מקצועיים ועניינים.

הארכת תוקף תווי חניה בערד

עיריית ערד החליטה להאריך את תוקף תווי החניה התקפים לשנת 2015, לחצי שנה נוספת מבלי צורך להגיש בקשה לחידוש.

לדוגמא: תו שתוקפו מסתיים ב 15/02/2015 יוארך תוקפו עד ל 15/07/2015.

תו שתוקפו מסתיים ב 20/08/2015 יוארך תוקפו עד ל 20/02/2016.

 

רכב של תושב העיר שלא הוצא עבורו תו חניה חייב להגיש בקשה לתו ולצרף את המסמכים הנדרשים על מנת שיוכל לחנות ללא תשלום בחניה מוסדרת - כחול לבן.

את הטפסים או שאלות ובקשות ניתן להגיש באחת מהדרכים:

 1. במייל ל hanaya(at)arad.muni.il
 2. בפקס 08-9951730
 3. בתיבת בקשות המוצבת בכניסה למתנ"ס או בכניסה למשרדי הגביה.
 4. להגיע אישית בימים ב, ד בין השעות 16:00-19:00, או ביום ו 8:00-13:00 למשרדי החניה(במחלקת הגביה בעירייה).
 •  נבקשכם להגיע רק בשעות הקבלה המצוינות, בשעות אחרות שירותי החניה אינם פעילים ולא ניתן לתת שירות.
 •  תושב אשר יציין מספר נייד וכן כתובת מייל יקבל הודעה שהתו מוכן ויוכל לקבלו כאמור במשרד עם הצגת תעודה מזהה.
 •  להזכירכם, יש לבטל תו חניה לרכב אשר לא באחזקתו של תושב ערד.

הסדרי החניה נועדו לפנות מקום חניה לתושבי העיר.

הודעה למקבלי הנחות מארנונה

בתקנה 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג נקבע: "זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד 31 לדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו, בטלה מאותו היום ותיווסף ליתרת הארנונה". במקרה זה ההנחה תבוטל מתחילת אותה שנת כספים ושווי ההנחה יתווסף לחוב הארנונה. על כן מתבקש ציבור מקבלי ההנחה בעלי יתרת חוב להסדיר חובם עד 31.12.2014.

הקצאת מבנים

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות שהוגשו להקצאת מבנים לצרכי ציבור כמפורט להלן.

ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ”ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והודעה זו על פיהם.

פרסום הקצאות גני ילדים - עד 31.03.15

פרסום הקצאת מבנים ברחובות תור 16 וזמיר 3 - עד 05.03.15

פרסום הקצאת מבנה ברח פלמ"ח 8 המבקש עמותת שאלר - עד 26.1.2015

פרסום הקצאת מבנה ברח חרוב 10 כניסה 1 - עד 18.1.2015

פרסום הקצאת מבנה בהליך מקוצר בסמטת האקליפטוס 6 - עד 7.1.2015

 

מידע לתושבים
עסקים ותעשיה
תיירות בערד
מידע כללי
מידע הנדסי
תשלומים באתר
טלפונים
פניה למוקד
גל-עד לזכרם
 
עיריית ערד טלפון 08-9951666 מוקד עירוני 08-9951706 פקס 08-9954265
האתר נבנה ע"י או.אל.אס. תוכנה כל הזכויות שמורות לעיריית ערד