ערד, בירת הספורט המוטורי של ישראל

החלה הקמת מסלול המרוצים החוקי הראשון בישראל. מיקומו של המסלול הפארק ערד, אורכו 1.6 ק"מ והוא ישמש את הענף המוטורי בישראל למרוצי מכוניות ואופנועים.

יוזמה של עיריית ערד בשיתוף עם משרד התרבות והספורט.

רישום לגני ילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח

הורים יקרים,

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח יוצא לדרך!

הרישום השנה יתבצע באתר העירייה, החל מיום ראשון, ב' בשבט תשע"ז,29/01/17 עד יום חמישי, כ' בשבט תשע"ז, 16/02/17. האתר ייסגר בחצות.

לא נוכל להבטיח את מקום ילדכם בגן/בית ספר על פי בקשתכם אם לא תרשמו בזמן.

חייבים ברישום:

גילאי 3 - ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ט בטבת התשע"ד , 1 בינואר 2014,  עד ט' בטבת התשע"ה , 31 בדצמבר 2014.

גילאי 4 (גם ילדים המבקרים השנה בגן) - ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ט בטבת התשע"ג ,1 בינואר 2013, עד כ"ח בטבת התשע"ד , 31 בדצמבר 2013.

גילאי 5 (גם ילדים המבקרים השנה בגן)  - ילדים שנולדו בין התאריכים: ו' בטבת התשע"ב ,1 בינואר 2012, עד י"ח בטבת התשע"ג ,31 בדצמבר 2012.

גילאי 6 כיתה א'  - ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ה בטבת התשע"א, 1 בינואר 2011, עד ה' בטבת התשע"ב ,31 בדצמבר 2011.

חשוב למלא את כל הסעיפים הנדרשים. בסיום ההליך יתקבל אישור "הרישום בוצע בהצלחה".

המסמכים הנדרשים לביצוע רישום באתר האינטרנט:

  • טופס הוראת קבע - חתום ע"י הבנק (למי שאין הוראת קבע לשירותי החינוך). ניתן להוריד את הטופס באתר הרישום.

         את המסמכים החתומים יש לשלוח למייל: rishum@arad.muni.il.

  • הורים גרושים/פרודים - חובה למלא את טופס ההצהרה המופיע באתר הרישום + המסמכים הנדרשים עפ"י המפורט בטופס.

         את המסמכים החתומים יש לשלוח למייל: rishum@arad.muni.il.

  • רישום למוסדות המוכר שאינו רשמי - יש לבצע רישום באתר האינטרנט ולהקפיד להעביר את נספח ד' לבעלות + צילום תעודת זהות + ספח.  הבעלות תרכז ותעביר למדור רישום. ללא מסמכים אלה, הרישום אינו תקף.

רישום אשר לא יצורפו המסמכים הנדרשים או לא ימולאו כל הסעיפים לא יאושר.

לתשומת לבכם:

רישום שלא באמצעות האינטרנט מיועד לאוכלוסיות הבאות בלבד:

  • תושבים חדשים - שאינם מופיעים במרשם התושבים בערד. יש להביא תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת עדכנית  וטופס ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו.
  • עולים חדשים - יש להביא תעודות זהות שני ההורים.
  • ממשיכים בגן מחוץ לאזור המגורים: ילדים שנמצאים בגן שלא על פי אזור מגוריהם ומעוניינים להמשיך באותו גן (גילאי 4).
  • ילדים שנשארו שנה נוספת בגן חובה בשנת הלימודים תשע"ז.
  • הורים שאין להם גישה לאינטרנט.

הורים שאינם נכללים באוכלוסיות אלו נדרשים לבצע רישום באתר האינטרנט.

הרישום ייערך במחלקת החינוך בעיריית ערד בין התאריכים:

יום ראשון, ב' בשבט תשע"ז,  29/01/17 עד יום חמישי, כ' בשבט תשע"ז, 16/02/17

שעות קבלת קהל:

ימים ב' עד ה'     בין השעות:        8:30-13:00

יום א'                בין השעות:        8:30-13:00 ואחרי צהריים 16:00-18:00 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאחראית מדור רישום סיגלית בקר בטלפון: 08-9951736.

בתקופת הרישום יינתן מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00 בלבד.