15 אמני ציורי קיר מהארץ ומחו"ל העשירו את קירות המבנים ברובע האמנים